Nevi
0
Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest HvJ EU 19 december 2018 (C-216/17)

Vakkennis juni 2020

ECLI:EU:C:2018:1034Met name de in art. 2.15 lid 3 Aw gecodificeerde bepaling  dat bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst wordt uitgegaan van de geraamde waarde van alle voor de duur van de overeenkomst voorgenomen overheidsopdrachten brengt met zich mee dat in de aanbestedingsstukken een maximumhoeveelheid moet worden opgegeven.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen