Nevi
0
Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Finn Frogne A/S tegen Rigspolitiet ved Center (C-549/14)

Vakkennis juni 2020

ECLI:EU:C:2016:634Vanaf 18 april 2016 geldt voor specifieke wijzigingen aan de overheidsopdracht een verplichting deze wijziging aan te kondigen via TenderNed. De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 heeft over dit onderwerp nu ook enkele specifieke artikelen: 2.163a t/m 2.163g.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren