Nevi
0
Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest eVigilo (C-538/13)

Vakkennis juni 2020

ECLI:EU:C:2015:166Als aan de onpartijdigheid van een deskundige van de aanbestedende dienst o.b.v. objectieve gegevens kan worden getwijfeld moet de aanbestedende dienst alle relevante omstandigheden onderzoeken, na te gaan of er eventueel sprake is van belangenconflicten en dient passende maatregelen te nemen om dergelijke conflicten te voorkomen, te onderkennen en te beëindigen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren