Nevi
0
Vakkennis

Het meten van effecten van keteninnovatie: balanced scorecard in de keten

Vakkennis maart 2011 Kostenmanagement Leveranciersmanagement Supply chain management

Er is nog relatief weinig bekend over de bedrijfseconomische effecten van meer innovatieve samenwerkingsvormen binnen de keten. Dit maakt het over het algemeen ook lastig om een breed draagvlak te vinden voor de behandelde verbeterinitiatieven. Ook hiervoor geldt vaak: ‘de kosten gaan voor de baat uit’.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren