Nevi
0
Vakkennis

Financiële kaders van de overheidsinkoper: de begrotingscyclus, versie 2.1

Vakkennis maart 2011

Om de inkomsten en uitgaven toch te kunnen beheersen, kent iedere overheidsorganisatie een begrotingscyclus. In de begrotingscyclus wordt op basis van verwachte inkomsten een uitgavenbegroting opgesteld door een uitvoerend bestuursorgaan, zoals de regering of het college van burgemeesters en wethouders.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren