Nevi
0
Vakkennis

Europees aanbesteden - de gunningsbeslissing, versie 1.1

Vakkennis maart 2011 Aanbesteden Inkoop Publieke sector

Een aanbestedende dienst sluit niet eerder een overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van 15 dagen na verzending van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren