Nevi
0
Vakkennis

De impact van duurzaam inkopen

Vakkennis maart 2011

Overheden hebben de doelstelling geformuleerd duurzaam in te kopen en geven hier in toenemende mate invulling aan. Dit heeft effecten op de markt en op het milieu. Onderzocht is welke effecten optreden en hoe groot deze effecten zijn. Marktbewegingen zijn verkend aan de hand van een internetenquête, diepte-interviews en een workshop met marktpartijen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen