Nevi
0
Tools

Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria [v/h ‘DE EMVI-TOOL’]

Tool

Dit stappenplan vormt dan ook de kern van deze handreiking. Daarbij komt tevens aan de orde welke randvoorwaarden bij de daadwerkelijke invulling van de gunningscriteria op opdrachtniveau van belang zijn.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren