Nevi
0
Deal!

Verplicht elektronisch aanbesteden nabij

Deal! maart 2017

Op 18 april 2016 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht en moeten Europese aanbestedingen elektronisch plaatsvinden. Antoinette Vriend en Gert Walhof, collega’s in het ontwikkelen en verspreiden van kennis over e-procurement, onderzochten of aanbestedende diensten, inschrijvers en softwareleveranciers er klaar voor zijn.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren