Nevi
0
Deal!

Opinie: Commissie van Aanbestedingsexperts schiet haar doel voorbij

Deal! maart 2017

Bij de totstandkoming van de Aanbestedingswet 2012 heeft het ministerie een aantal maatregelen genomen in het kader van flankerend beleid. Een daarvan was het instellen van eenCommissie van Aanbestedingsexperts om sneller problemen op te kunnen lossen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen