0
Deal!

Inkooprisico's managen

Deal! maart 2017 Contractmanagement Inkoopmanagement

Als inkooprisico's al worden gemanaged, gebeurt dat met de Kraljic-matrix. Maar inkopers hebben tegenwoordig met veel meer risico's te maken dan alleen die van toeleveringen. Inkoopanalist jeroen Corts presenteert een interactief model dat de potentiële gevaren in kaart brengt.