0
Deal!

Digitalisering inkoop wil nog niet zo vlotten

Deal! juli 2017 ICT

Al tientallen jaren zijndigitale hulpmiddelenbeschikbaar ominkoopprocessen en-beslissingen gemakkelijkerte maken. De digitaliseringvan de inkoop blijft echterachter bij de brederedigitalisering van hetbedrijfsleven. Het lijkteen weerspiegeling vanhet belang dat aan deinkoopfunctie wordttoegekend.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren