0
Begrippen

Zakelijke communicatie

Begrippen maart 2017 Aanbesteden Inkoop

In een inkoopomgeving: alle bewuste communicatieve handelingen die tot doel hebben een zorgvuldig inkoopproces te waarborgen.