0
Begrippen

Stuklijst

Begrippen maart 2017

Engels: bill of material, afgekort: BOM. Geeft de structuur weer van een eindproduct. Op het eerste niveau geeft de stuklijst aan uit welke onderdelen en samenstellingen het eindproduct is opgebouwd, bijvoorbeeld eindproduct N is opgebouwd uit de items K, L en M.