0
Begrippen

Partieel indexcijfer

Begrippen maart 2017

Verhoudingscijfer dat de ontwikkeling van één verschijnsel overzichtelijk weergeeft. Men ziet direct de procentuele verandering ten opzichte van het basisjaar. Een partieel indexcijfer kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de prijs van een product. We spreken dan van prijsindexcijfers.