0
Begrippen

Parafraseren

Begrippen maart 2017

In het kort in eigen woorden weergeven wat het belangrijkste is van hetgeen de gesprekspartner heeft gezegd.