0
Begrippen

Organisatiestructuur

Begrippen maart 2017

De manier waarop het totaal aan taken binnen een organisatie is opgesplitst in deeltaken, in combinatie met de mechanismen die worden gehanteerd om de taken onderling te coördineren.