0
Begrippen

Opslingereffect

Begrippen maart 2017

Effect dat ontstaat door een opeenstapeling van voorraden in de keten bij gebrek aan inzicht in voorraden in de keten.