0
Begrippen

Lean Six Sigma

Begrippen maart 2017

Combinatie van uitgangspunten binnen lean-denken en Six Sigma-denken. Doel: product of dienst zo snel mogelijk en met een zo’n hoog mogelijke kwaliteits-standaard leveren en dit alles tegen zo laag mogelijke kosten binnen de totale supply chain. Zie ook House of Lean Six Sigma, <a href="https://kennislab.nevi.