0
Begrippen

Irrationele overcapaciteit

Begrippen maart 2017

Van irrationele overcapaciteit is sprake indien er productiecapaciteit aanwezig is bovenop de rationele capaciteit (zie aldaar). Deze extra productieomvang is niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld overcapaciteit als gevolg van een te optimistische toekomstplanning of bij structureel teruglopende afzet.