Nevi
0
Begrippen

Gewogen factor score methode

Begrippen

Compensatorische offertevergelijkingstechniek. Aan ieder gunningscriterium wordt een gewicht toegekend. Hoe belangrijker het criterium, hoe hoger het bijbehorende gewicht is. De som van de gewichten is 1. De score van een offerte op een criterium wordt vervolgens vermenigvuldigd met het gewicht van het criterium.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren