Nevi
0
Begrippen

Geheimhoudingsovereenkomst

Begrippen

Voorovereenkomst waarbij zeker wordt gesteld dat de gegevens waarom het gaat, uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij worden verstrekt, zodat wordt voorkomen dat die gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren