Nevi
0
Begrippen

Fatale datum

Begrippen

Datum na welke de debiteur in verzuim is als hij de overeen­komst niet is nagekomen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren