Nevi
0
Begrippen

Eigendomsvoorbehoud

Begrippen

Een bijkomende voorwaarde bij eigendoms­overdracht: de koper moet aan al zijn financiële verplichtingen hebben voldaan om de eigendom te verkrijgen (in het algemeen: betaling van de koopprijs). Dit is een opschortende voorwaarde; de eigendomsovergang wordt opgeschort tot volledig is betaald.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren