Nevi
0
Begrippen

Eigen vermogen

Begrippen

Het vermogen dat de eigenaren zelf in het bedrijf hebben ingebracht, vermeerderd met de niet uitgekeerde winsten en reserves (of verminderd met de verliezen). Zie ook balans.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren