Nevi
0
Begrippen

EG-richtlijnen

Begrippen

Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor de lidstaten. Aan nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen voor implementatie in hun nationale regelgeving.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren