Nevi
0
Begrippen

Current ratio

Begrippen

Een kengetal met betrekking tot de liquiditeit van een bedrijf: vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen. Zie liquiditeit, zie ook balans.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren