Nevi
0
Begrippen

Catalogus

Begrippen

Systematisch overzicht waarin leveran­ciers en/of producten staan opgesomd en kort worden beschreven. Een catalogus kan een boekwerk zijn, maar ook een CD-rom of een internetsite.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren