Nevi
0
Begrippen

BIOCA-analyse

Begrippen

Het inzichtelijk maken van de verantwoordelijkheden in een proces, bijvoorbeeldin het inkoopproces:B: beslist en is verantwoordelijk voor uitvoering en coördinatie.I: wordt achteraf geïnformeerd.O: ondersteunt.C: verplicht te consulteren.A: autoriseert beslissingen en bekrachtigt deze.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren