Nevi
0
Begrippen

Afschrijven

Begrippen

Begrip uit de bedrijfseconomie. Het verlagen van de balanswaarde van activa met het bedrag dat in dat betreffende jaar ten laste van de opbrengsten wordt gebracht. Het doel is om investeringen (zoals bijvoorbeeld computers) qua kostentoerekening uit te smeren over de jaren dat er opbrengsten met die investering worden behaald.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren