Nevi
0
Begrippen

Afroeptermijn

Begrippen maart 2017

Geeft in een afroepovereenkomst of raamovereenkomst aan binnen welke termijn na de afroep de leverancier de goederen daadwerkelijk moet leveren. Zie ook afroepovereenkomst, raamovereenkomst.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren