0
Begrippen

Afkeuren

Begrippen maart 2017 Leveranciersmanagement

Het niet overnemen van geleverde goederen omdat deze niet zijn geleverd overeenkomstig de met de leverancier overeengekomen kwaliteitsspecificaties.