Nevi
0
Begrippen

Aanbestedingswet

Begrippen maart 2017 Aanbesteden

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren