Marktwerking in de zorg

In iedere branche is er sprake van marktwerking, zo ook in de zorg. Bij marktwerking in de zorg komt vaak meer kijken dan menigeen denkt. Er is hier namelijk ook sprake van een zorgverzekeraar. Het ‘lief afsluiten van een betaalovereenkomst maakt plaats voor het inzetten van gerichte specificaties, selectiecriteria en leveranciersstrategieën. Hoe werkt marktwerking in de zorg in, hoe werkt de concurrentie en welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

Download de pdf

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Hoe werkt marktwerking in de zorg?

Marktwerking in de zorg werkt anders dan in andere branches. Bij marktwerking in de zorg heb je te maken met zorgvragers (burgers), zorgverzekeraars en zorgaanbieders (huisartsen, ziekenhuizen etc.). De kern van de marktwerking zit hem in de relatie tussen deze drie hoofdrolspelers. Zorgvragers dienen zich voor minstens een basispakket aan zorg te verzekeren bij een zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars kopen daarmee zorg in bij de zorgaanbieders. Uiteindelijk leveren de zorgaanbieders zorg aan de zorgvragers. Deze cyclus herhaalt zich ieder jaar opnieuw.

De marktwerking zit hem in het feit dat zorgverzekeraars met elkaar concurreren om het beste aanbod voor de zorgvragers te doen. Zorgaanbieders concurreren op hun beurt weer om het meest aantrekkelijk te worden gevonden door de zorgverzekeraars.

Concurrentie in de zorg

Ook in de zorg is het belangrijk dat marktpartijen aangezet worden om hun best te doen voor hun klanten/afnemers. In dit geval zijn dat de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. Het verschil tussen marktwerking in de zorg en marktwerking in andere branches zit hem in het feit dat de marktwerking in de zorg veel meer gereguleerd moet worden, om maatschappelijke ongewenste uitkomsten tegen te gaan. Het gaat immers om de gezondheid van burgers en die is onbetaalbaar. Gezonde concurrentie in de zorg kan ontstaan als er een aantal voorwaarden wordt ingevuld. Dit zijn achtereenvolgens:

1.     Transparantie in prijs en kwaliteit

2.     Meerdere aanbieders

3.     De toetreding barrières

4.     Geen prikkels door winst en kostenreductie

Wil je meer lezen over deze voorwaarden? In onze pdf beschrijven we iedere voorwaarden uitgebreid.

Trainingen in de zorg

Werk jij als inkoper in de zorg en wil je jezelf nog ontwikkelen op dit gebied? Dan kun je bij NEVI de training volgen inkopen in de zorg. Na het doen van deze training heb je onder andere kennis van de veranderingen voor inkoop binnen de zorg, een nieuwe strategische visie op de zorgketen en je leidinggevende vaardigheden verbeterd.

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.