Adhocratie - Mintzberg

Adhocratie is het tegenovergestelde van bureaucratie. In deze organisatie bestaan weinig formele regels. Er is nauwelijks hiërarchie bij adhocratie. De Canadese managementwetenschapper Henry Mintzberg nam deze term over van Warren Bennis. Mintzberg ziet adhocratie als een van de vijf basistypen voor organisaties.

Download de pdf

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Mintzberg: macht en invloed binnen een organisatie

Henry Mintzberg is al jaren een van de grote namen op het gebied van organisatiestudies. De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn misschien wel de bekendste manier om organisaties te typeren.

Wat is een organisatiestructuur?

Een organisatiestructuur is de manier waarop alle taken en afdelingen binnen een organisatie zijn verdeeld en samenhangen. Het geeft de verschillende afdelingen en bijbehorende verantwoordelijkheden weer en de functies van de personeelsleden die binnen die afdelingen werken. Een organisatiestructuur is een hulpmiddel om gestelde doelen te bereiken. Het vraagstuk wat de juiste organisatiestructuur is, speelt met name in grotere organisaties. Daar denkt men na over zaken als taakverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en verdeling van bevoegdheden.

Vijf typen organisaties volgens Mintzberg

Mintzberg introduceerde het concept van de dominante coalitie in organisaties. De dominante coalitie bepaalt de inrichting van de primaire bedrijfsprocessen en heeft een grote invloed op de besluitvorming en de inzet van middelen. Door 5 groepen medewerkers te definiëren ontstonden er vijf typen organisaties:

  1. Eenvoudige structuur
  2. Machinebureaucratie
  3. Professionele bureaucratie
  4. Divisieorganisatie
  5. Adhocratie

Meer informatie over de 5 groepen medewerkers, adhocratie en de andere vier organisatietypen volgens Mintzberg vind je in de pdf.

Meer weten over adhocratie en Mintzberg?

Dit kennisdocument bevindt zich in het NEVI Kennislab. NEVI Members loggen in om de pdf te downloaden. Nog geen NEVI account? Maak een NEVI account aan.

NEVI Kennislab bevat meer dan 500 documenten, 2.000 begrippen, 500 Deal! artikelen, 50 wetenschappelijke onderzoeken, NEVI Talks en ruim 100 inkooptools. NEVI Professional Members krijgen onbeperkt toegang tot NEVI Kennislab, NEVI Basic Members kunnen 5 artikelen bekijken.

Log in en download de pdf!

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.