Aanbod en aanvaarding

Het tot stand komen van een overeenkomst valt en staat met het aanbod en de aanvaarding daarvan. Deze twee aspecten zijn essentieel in het inkoopvak. Maar wat is nou precies de betekenis van een aanbod en een aanvaarding? En hoe verhouden deze termen zich ten opzichte van andere inkooptermen als order, orderbevestiging en bestelling? In dit artikel leggen we je het uit.

Wat is een aanbod?

Een aanbod is een mondelinge of schriftelijke wilsverklaring of voorstel om tot een overeenkomst te komen. Een aanbod is pas geldig als alle essentiële elementen (=kernbedingen) in het aanbod zijn opgenomen (art: 6:227 BW). Dit omdat het aanbod bepaalbaar moet zijn. Andere bijkomende rechten en verplichtingen zoals de plaats van aflevering, de manier van verpakken, transport en betaling hoeven niet te worden opgenomen in het aanbod.

Een aanbod is er in verschillende soorten. Het verschil tussen de verschillende aanbiedingen zit hem in de mogelijkheid het aanbod te herroepen of wijzigen. De verschillende soorten zijn:

1.     Herroepelijk

2.     Vrijblijvend

3.     Onherroepelijk

Meer weten over de verschillende vormen aanbiedingen? Deze worden gedetailleerd beschreven in onderstaande pdf.

Download de pdf

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Wat is een aanvaarding?

De aanvaarding, ook wel acceptatie genoemd, is een mondelinge of schriftelijke wilsverklaring waarmee wordt gezegd dat het aanbod wordt aangenomen. Het is simpelweg het “ja zeggen” op het aanbod. Dan staat het aanbod vast.

De geldigheid van een aanvaarding betreft een aantal voorwaarden: het aanbod moet nog geldig zijn en de aanvaarding moet als regel onvoorwaardelijk zijn. Sommige aanbiedingen zijn met geldigheidstermijn en andere niet. Hier gelden dan ook weer andere regels voor. Meer hierover lees je in de pdf.

 

Wat betekenen de andere termen?

De termen aanbod en aanvaarding hebben een andere definitie dan een order, orderbevestiging en bestelling. Wat is het verschil hierin? De wet hanteert aanbod en aanvaarding, terwijl er in de inkooppraktijk meer commerciële begrippen worden gebruikt als offerte en bestelling. Nu lijkt het ook of deze begrippen synoniem zijn aan aanbod en aanvaarding, maar er zit wel degelijk verschil in.

Een aanbod en aanvaarding is juridisch doordat het voldoet aan de kernbedingen. Een offerte is pas een aanbod als het alle kernbedingen bevat. Zodra dat het geval is, dan zal de order of bestelling ook het juridisch aanbod zijn. De orderbevestiging is dan juridisch gezien de aanvaarding. Dan komen de termen overeen.

Specifieke inkooptrainingen

Ben je erg geïnteresseerd in het inkoopvak en heb je dagelijks te maken met het opstellen van overeenkomsten? Dan kunnen de inkooptrainingen van NEVI je nog verder brengen. In deze inkooptrainingen leer je alle zaken omtrent inkopen en groei je doordat je de trainingsaspecten ook direct kunt toepassen in de praktijk.

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.