Nevi
0
Inkoopkennis

Overmacht - niet toerekenbaar tekortschieten

Artikel 4 minuten maart 2017

Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet, of niet op tijd, of niet behoorlijk.

Wanprestatie of overmacht?

Om te bepalen of niet, te laat of ondeugdelijk is gepresteerd, moet de inhoud van de verbintenis nauwkeurig zijn vastgesteld. Afhankelijk van de oorzaak wordt beoordeeld of er sprake is van wanprestatie of dat het gaat om overmacht. Deze begrippen sluiten naadloos op elkaar aan: het is óf wanprestatie óf overmacht. In het eerste geval is de niet-nakoming toe te rekenen aan de schuldenaar. In het tweede geval niet. In deze pdf gaat het over het tweede geval: overmacht.

Wat is overmacht?

Overmacht is een tekortkoming die niet te wijten is aan schuld van de debiteur en niet voor zijn risico komt. De vereisten voor overmacht zijn:

  • Er is sprake van een verhindering/tekortkoming
  • Deze mag niet voorzienbaar zijn
  • Het tijdstip van de verhindering/tekortkoming moet plaatshebben voordat de prestatie opeisbaar is
  • De verhindering/tekortkoming mag niet te wijten zijn aan de schuld van de schuldenaar
  • De verhindering/tekortkoming mag niet voor risico van de schuldenaar zijn

Maak een gratis Nevi account aan, log in en download de pdf met meer informatie over overmacht en de gevolgen voor de schuldenaar en schuldeiser. 


Meer weten over overmacht?

Dit kennisdocument bevindt zich in het Nevi Kennislab. Nevi Members hebben onbeperkt toegang en loggen in om de pdf te downloaden. Met een Nevi account kun je 5 artikelen bekijken. Nog geen Nevi account? Maak een Nevi account aan.

Nevi Kennislab bevat meer dan 500 documenten, 2.000 begrippen, 500 Deal! artikelen, 50 wetenschappelijke onderzoeken, Nevi Talks en ruim 100 inkooptools.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren