Nevi
0
Vrijstellingen

Vrijstellingsprocedure: individuele route

Je hebt vastgesteld dat je diploma voldoet aan de gestelde eisen (<10 jaar en vallend onder wettelijk erkend onderwijs). Hoe gaat het vanaf hier verder? 

Individuele beoordeling

Wij gaan je aanvraag individueel beoordelen. De inhoud van de vakken op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt wordt vergeleken met de inhoud van onze modules. Omdat dit ‘maatwerk’ is verzoeken wij je vriendelijk de vrijstellingsaanvraag op basis van individuele beoordeling voor meerdere modules in één keer te doen. Deze procedure vraagt vrij veel voorwerk. De doorlooptijd van de aanvraag bedraagt tot maximaal 6 weken na ontvangst van een compleet dossier. 

Invullen aanvraagformulier ‘vrijstellingen individuele beoordeling’ 

Je begint met het invullen van het aanvraagformulier vrijstellingen individuele route. Hierop vul je naam- en adresgegevens in, en tevens voor welke Nevi module(s) je vrijstelling aanvraagt. Achter iedere Nevi module zet je de naam/code van één (of meerdere) vak(ken) op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt. De vaknaam/code moet terug te vinden zijn op je cijferlijst.

Naast het ingevulde aanvraagformulier ontvangen we graag diverse bijlagen. Welke dat zijn lees je in paragraaf ‘Welke bijlagen meesturen’. NB. De vakken op grond waarvan je een vrijstelling aanvraagt, moeten met een voldoende resultaat (>5,5) zijn afgerond.  

Welke bijlagen moet ik meesturen?

 • Digitaal uittreksel van diplomagegevens van DUO*1, incl. propedeuse en (deel)cijferlijsten waarop de vakken staan op grond waarvan je vrijstelling vraagt. 
 • Modulewijzers van vakken op grond waarvan je vrijstelling vraagt: 

  Modulewijzers gebruik je om een relatie aan te tonen tussen een vak op je cijferlijst, de daarbij behorende studiepunten én de bij dit vak behandelde leerstof. Wij verzoeken je vriendelijk uitsluitend relevante modulewijzers te sturen: dus alleen van de vakken op grond waarvan je vrijstelling vraagt en géén complete studiegidsen. Een modulewijzer dient onderstaande informatie te bevatten:

 • korte inhoud van het vak
 • onderwerpen, algemene leerdoelen en lesleerdoelen van de module 
 • studiepunten (indien niet op de cijferlijst vermeld)

 • bij dit vak behandelde (relevante) boeken

 • Let op: de modulewijzer is duidelijk aantoonbaar van je opleider én de studieperiode en de vaknaam(/vakcode) komt overeen met het vak op jouw cijferlijst.

Relevante literatuur:

Stuur een kopie van de relevante literatuur: de voorkant, inhoudsopgave en trefwoordenregister (graag niet het héle boek kopiëren) zodat wij ons een beeld kunnen vormen van de inhoud.

Kortom, we ontvangen graag:

 • Ingevuld aanvraagformulier 'vrijstellingen individuele route' 
 • Digitaal uittreksel van diplomagegevens van DUO*1 
 • Modulewijzers van relevante vakken 
 • Kopieën van relevante literatuur *1

Hoe kom ik aan een digitaal uittreksel van diplomagegevens?

 • Optie 1: In het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs kun je een digitaal uittreksel opvragen van diplomagegevens. Naast dit digitale uittreksel stuur je een gewoon kopie van jouw diploma en cijferlijst mee. 
 • Optie 2: Wanneer je geen digitaal uittreksel van DUO kunt bemachtigen kun je wel een gewaarmerkt kopie toevoegen. Een gewaarmerkt kopie is een kopie van jouw originele diploma, die door je opleidingsinstituut is voorzien van een stempel én handtekening. Hiermee verklaart deze instantie dat de kopie ‘conform het origineel’ is. Alleen een gewone kopie van de documenten is NIET voldoende! 
 • Optie 3: Je kunt ook met jouw originele diploma en cijferlijsten bij ons kantoor in Zeist langskomen. Wij maken dan terplekke een kopie van deze documenten voor in het dossier. 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen