Examen Procurement Management Program

De opleiding Procurement Management Program (PMP) maakt gebruik van verschillende examenvormen. Na het behalen van alle examens ontvang je het branche-erkende Nevi diploma.

Je ontvangt een diploma als:

Je voor alle examens ten minste het cijfer 5,5 hebt behaald
Je de examens binnen 4 jaar met goed gevolg hebt afgelegd
Je voldoet aan de inspanningsplichten bij de modules Strategisch management en inkoopalignment en Persoonlijke effectiviteit 3
Je voldoet aan de inspanningsplichten bij de modules Strategisch management en inkoopalignment en Persoonlijke effectiviteit 3

Examenvorm per module

  • Strategisch management en inkoopalignmen: examenopdracht
  • Ketenmanagement: examenopdracht
  • Verandermanagement en inkoopontwikkeling: examenopdracht

Voor de modules Strategisch management en inkoopalignment en Persoonlijke effectiviteit 3 geldt tevens een inspanningsplicht.

Je rondt de opleiding af met een mondelinge verdediging.

Na het behalen van alle examens ontvang je het diploma Procurement Management Program. 

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor de examens doe je via de rode inschrijfknop op deze pagina. 

Toepassing in de eigen praktijk

Met de examens toetsen wij of je de geleerde theorieën en methoden kunt toepassen in jouw eigen praktijksituatie als inkoopprofessional of inkoopmanager. Het is daarom van belang dat je in jouw eigen organisatie op managementniveau informatie kunt verzamelen en ideeën kunt toetsen. Neem bij twijfel of bijzonderheden contact op met ons Klant Contact Center: 088 3300700

Inspanningsplicht

Aan het einde van deel 1 van de module Strategisch management en inkoopalignment lever je enkele tussentijdse opdrachten in. Jouw uitwerkingen en de ontvangen feedback dienen inhoudelijk als input voor de examenopdracht die je na afloop van deel 2 inlevert. Bovendien is het inleveren van de tussentijdse opdrachten een voorwaarde voor deelname aan de examenopdracht.

Voor de module Persoonlijke effectiviteit – 3 maak je ter voorbereiding op bijeenkomst 1 en 3 verplichte opdrachten. Ook geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten.  Neem bij vragen over de aanwezigheidsplicht contact op met ons Klant Contact Center: 088 3300700

Mondelinge verdediging

Aan het einde van de opleiding verdedig je mondeling de uitwerkingen van de examenopdrachten. Voorwaarde voor deelname aan deze mondelinge verdediging is dat je aan alle inspanningsplichten hebt voldaan en voor alle examenopdrachten een voldoende resultaat (cijfer ≥ 5,5) hebt behaald. Je ontvangt na bekendmaking van het cijfer voor het examen Verandermanagement en inkoopontwikkeling een uitnodiging voor de mondelinge verdediging.

Examendata

Je levert de examenopdrachten uiterlijk 3 à 4 weken na afloop van de laatste lesdag in. De mondelinge verdediging vindt ongeveer 4 weken na ontvangst van de uitnodiging plaats. Bij aanvang van de opleiding ontvang je meer informatie over de data waarop je de voorbereidings- en tussenopdrachten moet inleveren en de exacte examendata.

Uitfasering oude examenvormen en diploma-eisen

Let op: de bovenstaande informatie geldt voor deelnemers die ná augustus 2019 met de opleiding starten. Ben je vóór augustus 2019 gestart? Dan gelden er mogelijk andere examenvormen en diploma-eisen voor jou. Neem voor meer informatie contact op met examens@nevi.nl.

Voor deelnemers die in het najaar 2019 de module Verandermanagement en inkoopontwikkeling volgen (CU002181) bestaat het examen uit een schriftelijk veranderplan en mondelinge verdediging. Het veranderplan lever je uiterlijk 4 weken na de laatste lesdag in. Als je een cijfer 5,0 of hoger behaalt, mag je het plan mondeling verdedigen. De verdediging vindt ongeveer 6 weken na het inleveren van het veranderplan plaats.

Examenreglement

Lees meer over de regels en afspraken die gelden voor examens en diplomering in ons examenreglement. Het examenreglement is vastgesteld is samenspraak met de Stichting Examenkamer.

Klachten en feedback

Heb je feedback of een klacht over een door jou gemaakt examen? Schroom dan niet om contact op te nemen. Lees meer over klachten, bezwaar en beroep.