Examen Procurement Management Program

De opleiding Procurement Management Program (PMP) maakt gebruik van verschillende examenvormen. Na het behalen van alle examens ontvang je het branche-erkende NEVI diploma.

Je ontvangt een diploma als:

Je voor alle examens ten minste het cijfer 5,5 hebt behaald
Je de examens binnen 4 jaar met goed gevolg hebt afgelegd
Je voldoet aan de aanwezigheidsplicht bij de module Persoonlijke effectiviteit - 3

Examenvorm per module

  • Strategisch management en inkoopalignment (deel 1): mondeling examen, inclusief vooropdrachten
  • Strategisch management en inkoopalignment (deel 2): mondeling examen, inclusief vooropdrachten
  • Verandermanagement en inkoopontwikkeling: schriftelijk veranderplan en mondelinge verdediging
  • Ketenmanagement: mondeling examen, inclusief vooropdrachten
  • Persoonlijke effectiviteit - 3: portfolio-opdrachten en eindreflectie-opdracht

Voor de module Persoonlijke effectiviteit - 3 geldt een aanwezigheidsplicht.

Na ieder voldoende resultaat voor een module volgt een certificaat. Na het behalen van alle examens ontvang je het diploma Procurement Management Program.  

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor de examens doe je via de rode inschrijfknop op deze pagina. 

Mondelinge examens

De mondinge examens worden periodiek afgenomen op een locatie in de omgeving van Utrecht. Bekijk het Examenrooster.

Vooropdrachten

De module Strategisch management en inkoopalignment en de module Ketenmanagement sluit je af met een mondeling examen. Ter voorbereiding maak je uiterlijk twee weken voor de examens enkele vooropdrachten.

Portfolio-opdrachten

Bij de module Persoonlijke effectiviteit - 3 maak je voorafgaand aan elke workshop een voorbereidende portfolio-opdracht. Zorg dat je hier op tijd mee begint. 

Reflectieverslag

Bij de module Persoonlijke effectiviteit - 3 vormen de portfolio-opdrachten en de eindreflectie-opdracht samen jouw reflectieverslag. Het reflectieverslag lever je uiterlijk 2 weken na de laatste workshop in. 

Veranderplan

Het veranderplan voor de module Verandermanagement en inkoopontwikkeling lever je uiterlijk 4 weken na de laatste lesdag in. Als je een cijfer 5,0 of hoger behaalt, mag je het plan mondeling verdedigen. De verdediging vindt ongeveer 6 weken na het inleveren van het veranderplan plaats. 

Aanwezigheid

Voor de module Persoonlijke effectiviteit - 3 geldt een verplichte aanwezigheid.

Neem voor meer informatie contact op met ons Klant Contact Center: 088 3300700.

Examenreglement

Lees meer over de regels en afspraken die gelden voor examens en diplomering in ons examenreglement. Het examenreglement is vastgesteld is samenspraak met de Stichting Examenkamer.

Klachten en feedback

Heb je feedback of een klacht over een door jou gemaakt examen? Schroom dan niet om contact op te nemen. Lees meer over klachten, bezwaar en beroep.