Nevi
0
Verdiepingssessies

Westdorp-De Vries

Datagedreven assetmanagement

Samen,  beter en data delen! Mooi, maar wat is de relatie met het contract? (duo-presentatie)

Met datagedreven assetmanagement wil Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen efficiënter en beter voorspelbaar maken. Dat klinkt mooi, maar is ook behoorlijk ingewikkeld. Om hier samen beter in te worden, hebben Rijkswaterstaat en 5 beherende aannemers tijdens de InfraTech Vakbeurs een samenwerkingsovereenkomst getekend.  In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat we datagedreven assetmanagement de komende 2 jaar in de praktijk gaan brengen bij 6 lopende onderhoudscontracten. We gaan daar concreet aan de slag met datagedreven werken, gaan de nieuwe werkwijze periodiek evalueren en de ervaringen gebruiken als basis voor verdere implementatie. 

Samen gaan we het nodige gaan leren:

  • ‘Hoe gaan we in de praktijk bij deze 6 projecten nu echt om met het delen van data en informatie? 
  • Wat hebben we als Rijkswaterstaat nodig, wat hebben marktpartijen nodig? 
  • Wie vergaart welke data? 

We werken met elkaar in een keten, dus is het belangrijk om inzicht te krijgen in wie waar gebruik van maakt. Dat soort zaken leer je pas als je er in de praktijk mee aan de slag gaat.’ Daarbij geldt ‘We doen het niet ieder voor zich, maar samen. We gaan met elkaar leren hoe we de toegevoegde waarde van data in het assetmanagement het beste kunnen benutten'.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren