Nevi
0
Verdiepingssessies

Van Veen-Kuijpers

Strategisch leveranciersmanagement in turbulente tijden (duo-presentatie)

De wereld om ons heen ontwikkelt zich in een razend tempo. Door onder meer inflatie, veranderende businessmodellen, schaarste en opeenstapelingen van crises zijn vele inkoopmarkten flink verstoord. 

De impact hiervan op organisaties was de laatste jaren groot en is dat nog steeds. Dit vraagt voor nu in het heden maar vooral ook in de nabije toekomst om andere manieren van marktbenadering en andere vormen van leverancierssamenwerking. In deze sessie staan we stil bij het thema strategisch leveranciersmanagement: wat is dat? hoe organiseer je dat? En wat is ervoor nodig? Tijdens deze sessie staat het thema strategisch leveranciersmanagement centraal en maken we uitstapjes naar categoriemanagement en risicomanagement. 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren