Contractmanagement

Veel contracten leveren niet op wat men ervan had verwacht. Inkoop vindt de waarde, maar de organisatie krijgt deze niet. Professioneel contractbeheer en -management brengt hier verandering in.

Steeds meer organisaties zowel publiek als privaat, zien in dat contractmanagement essentieel is voor het realiseren van de beoogde bedrijfsresultaten, het beheersen van risico’s en kans tot waardecreatie. Contractmanagement is hiermee een sleutelfactor om de beoogde resultaten ook daadwerkelijke te kunnen realiseren.

De white paper De vijf belangrijkste pijlers van succesvol contractmanagement beschrijft op toegankelijke wijze wat contractmanagement inhoudt en is daarmee een (eerste) oriëntatie op de rol en betekenis van dit actuele onderwerp. Voor iedereen die hierover meer wil weten; ongeacht of men werkzaam is (in inkoop), bij de (semi-)overheid of in de private sector.

Vraag de gratis whitepaper aan

NEVI bundelt de kennis, expertise en het netwerk rond contract- en leveranciersmanagement om dit vakgebied verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Dit doen we door het bijeenbrengen van kennis en expertise, onder andere tijdens de jaarlijkse Contractmanagementdag waar ongeveer 300 professionals aanwezig zijn. Hét vakcongres voor iedereen die betrokken/ verantwoordelijk is voor contractmanagement in zijn of haar organisatie. 

In de kennisbank is een veelheid aan onderzoeken, artikelen, nieuws en interviews te vinden. Maar ook praktische tools waarmee u direct zelf aan de slag kunt.

Trainingen

Contractmanagement in 1 dag

Gaat u de eerste stappen zetten op het gebied van contractmanagement? En wilt u in korte tijd de ins en outs leren kennen? Dan biedt deze 1-daagse training uitkomst. 

Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

In het afgelopen jaar hebben bijna alle gemeenten contracten met zorgaanbieders afgesloten. Nu is het tijd grip op deze contracten te krijgen.

Leveranciersprestatiemeting

De prestaties van uw leveranciers beïnvloeden uw bedrijfsprocessen en kwaliteit, en daarmee de tevredenheid van uw klanten. 

Opstellen van Koopcontracten

Opstellen van complete en juridisch correcte contracten. 

Service Level Agreements

SLA’s komen in de inkooppraktijk steeds vaker voor. Hoe de wederzijdse bedoelingen en afspraken helder kunnen worden vastgelegd leert u in deze training.

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen u graag.

 

U kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.