Aanbesteden

Een aanbesteding is het openbaar verkrijgen van prijsopgaven voor de uitvoer of het onderhoud van werken en diensten.

De overheid koopt jaarlijks meer dan 73 miljard euro in. En dit bedrag stijgt continu. Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: de concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) stimuleren én alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans geven de opdracht te verkrijgen. Op deze pagina leggen we uit wat aanbesteden precies is. 

Bekijk alle Nevi Aanbesteding trainingen en opleidingen

Wat is een aanbesteding?

Aanbesteden is het in de markt zetten van een (overheids)opdracht. Ondernemers kunnen daarop inschrijven door een offerte in te dienen (de inschrijving). Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden en moeten ze ook een van de voorgeschreven aanbestedingsprocedures volgen. 

Commerciële instellingen hebben die verplichting niet, maar besteden hun opdrachten steeds vaker aan. Zij organiseren steeds vaker een procedure van offertevergelijking die het karakter heeft van een aanbesteding en waarop de aanbestedingsregels van toepassing kunnen zijn.

Bij een aanbesteding zorgt de opdrachtgever een uitgebreide omschrijving van de gewenste levering van producten en/of diensten. Ook wordt bij een aanbesteding door de opdrachtgever een pakket van gedetailleerde eisen geformuleerd waar de inschrijvers aan moeten voldoen. Er wordt een selectiecriterium voor de aanbesteding opgenomen. Denk hierbij aan alleen prijs of een combinatie met een weging tussen prijs en kwaliteit.

Vormen van aanbestedingen

Een aanbesteding geschiedt op uitnodiging, onderhands of bij openbare inschrijving. Openbare aanbestedingen zijn aanbestedingsprocedures waarvoor iedere opdrachtnemer zich kan inschrijven. Deze procedures worden openbaar gemaakt door middel van bijvoorbeeld een advertentie in de krant of vakblad. Bij een onderhandse niet-openbare aanbesteding wordt een aantal van tevoren geselecteerde opdrachtgevers uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Waarom aanbesteden?

Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten. Door concurrentiestelling optimaliseren aanbestedende diensten hun kansen op de beste prijs-kwaliteitverhouding en worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

Wie moeten er aanbesteden?

In de Europese regelgeving staat welke overheidsinstanties opdrachten moeten aanbesteden. Dit noemen we aanbestedende diensten. De Algemene Richtlijn noemt:

  • De Staat en zijn territoriale lichamen, zoals gemeenten en provincies
  • Publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door één of meerdere van deze lichamen of instellingen, denk aan academische ziekenhuizen en universiteiten
  • Nutssectoren (bijvoorbeeld water, elektriciteit)

Wat is de Aanbestedingswet 2012?

De Aanbestedingswet 2012 regelt alles over aanbestedingen, zowel onder als boven de Europese drempelbedragen. De Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese richtlijnen naar Nederlands recht met een aantal toevoegingen, met name voor opdrachten onder de drempel, het samenvoegen van opdrachten en proportionaliteit.

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. Deze Aanbestedingswet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Voorheen waren dit de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 en 2004/18.De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder.

Lees meer over de Aanbestedingswet.

De aanbestedingskalender

De aanbestedingskalender is een Nederlandse website die bij Europees aanbesteden veel wordt gebruikt voor het publiceren. De aanbestedingskalender maakt elektronisch aanbestedingen mogelijk. Het doel van deze site is om op gemakkelijke manier via een ICT-proces te voldoen aan de wettelijke verplichting van het aankondigen van aanbestedingen.

Nevi Publiek in gesprek met Den Haag over Beter Aanbesteden

Nevi staat voor de professionalisering van de inkoopfunctie en behartigt de belangen van die functie. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies over inkoop en aanbesteden. Begin 2018 kwam staatssecretaris Keijzer met de Actieagenda Beter Aanbesteden. Reden voor Nevi Publiek om aandacht te vragen voor professioneel aanbesteden ofwel professioneel opdrachtgeverschap.

Maatschappelijk programma: Professioneel opdrachtgeverschap

Inkopen en Aanbesteden in en voor het publieke domein brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Bekijk welke issues de komende periode extra aandacht krijgen van Nevi.

Kennissessie NEVI Publiek

Netwerk voor de publieke sector - Kennissessies Nevi Publiek

De inkoopfunctie bij de overheid ondersteunen en verder helpen, dat is onze ambitie. Hoe we dat doen? Onder andere door inkopers en aanbesteders in de (semi)publieke sector kennis en ervaringen met elkaar te laten delen. In 2018 organiseren we daarom voor de eerste keer met en door leden de kennissessies Nevi Publiek over inkopen en aanbesteden. Bekijk de evenementenagenda en volg Nevi Publiek op Twitter.

Whitepaper: 7 kansen voor een betere publieke inkoop

Bij overheidsinkoop gaat er vaak onevenredig veel aandacht uit naar de aanbestedingsprocedure, waardoor een goede voorbereiding erbij inschiet.

Download de whitepaper

Opleidingen en trainingen Aanbesteden bij Nevi

Of je nu net begint met aanbesteden of al gevorderd bent: met de opleiding en trainingen Aanbesteden van Nevi leer je hoe je correct aanbesteedt volgens de gewijzigde Aanbestedingswet 2016. Je kunt kiezen uit onderstaande opleidingen en trainingen.

Cursus aanbestedingsrecht

Nevi biedt een cursus aanbestedingsrecht aan, ook wel een training aanbestedingswet genoemd. Tijdens deze cursus leer je succesvol aanbesteden volgens de Aanbestedingswet 2016. De hoofdlijnen uit het aanbestedingsrecht worden uitgebreid behandeld. Onderwerpen zoals aanbestedingsprocedures, specificatiefase en inhoud van een offerte-aanvraag komen aan bod. Bekijk de cursus aanbestedingsrecht voor meer informatie en om je in te schrijven.

Incompany trainingen

Alle trainingen worden ook incompany aangeboden. Volg met je team een training aanbesteden op jouw locatie. Incompany training biedt vele voordelen. Zo ben je niet alleen effectief de training aanbesteden aan het volgen, maar ben je ook nog eens bezig met teambuilding en bespaart het je reiskosten en tijd. Kijk hier voor meer informatie over onze incompany trainingen.

Tools

Zakboek Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet toepassen? Zo doe je dat!

De structuur van deze tool zorgt ervoor dat je razendsnel je weg vindt door alle relevante wetten en richtlijnen. Wat voor jouw situatie niet 

Trainingen

Aanbesteden van ICT

Nevi geeft je in deze training praktische handvatten voor werkbare selectie- en gunningscriteria bij IT-aanbestedingen.

Aanbestedingswet - Basis

Tijdens onze training Aanbestedingswet – basis leer je succesvol aanbesteden volgens de Aanbestedingswet 2016. 

Aanbestedingswet Groene Stip

In deze training ga je dieper in op hoe je de groene stip kunt organiseren. Je leert welke stakeholders je moet betrekken en over welke onderwerpen een besluit moet worden genomen voor een goede

NIEUW

Aanbestedingswet Refresher

In deze training herontdek je de grenzen van de Aanbestedingswet. In aanvulling op je ervaring krijg je een refresher over correct aanbesteden én rekening houden met interne opdrachtgevers. 

NIEUW

Absolute beoordelingsmodellen opstellen

In de training Absolute beoordelingsmodellen opstellen leer je wanneer je welke gunningsmethoden en absolute scoremethoden het beste toe kunt passen. Meld je aan!

Inkoop voor niet-inkopers - Publiek

In 1 dag maak je kennis met inkoop in de publieke sector. Je leert alles over de wet- en regelgeving die voor jou als niet-inkoper van belang is.

NIEUW

Inkopen van flexibele arbeid

Houd jij je bezig met het inkopen van flexibele arbeid? Vanaf 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een feit. Tijdens deze training worden al je vragen beantwoord!

Nieuw

Innovatiegericht Inkopen en Aanbesteden

In deze training leer je hoe je innovaties kunt inkopen en aanbesteden met de juiste procedures. Vind de vrijheden in het inkoopprocedure palet om tot innovatieve oplossingen te komen. Meld je nu

Nieuw

Inrichting opdrachtgeverschap sociaal domein

In de training Inrichting opdrachtgeverschap sociaal domein ligt de focus op de strategische keuzes rondom de lokale organisatie van het sociale domein.

Nieuw

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

In deze 1-daagse training leer je conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig Onderhands Aanbesteden. Een uitdaging! *Fysieke training indien mogelijk, anders wordt deze training online

Nieuw

Sociaal domein en de inkoopprocedures

In de training Sociaal domein en de inkoopprocedures ligt de focus op de inkoopprocedures voor het inkopen van sociale diensten (inclusief open house procedure) en de aanbestedingsregels. 

NIEUW

Stakeholdermanagement

Succesvol zijn door goed met je organisatie en je (keten)partners te verbinden. Je leert het tijdens de training Stakeholder management.

Nieuw

Uitvoeren Meervoudig Onderhandse Procedure

Zou je graag enkele concrete casussen willen oefenen en bespreken? Tijdens deze praktijkdag worden de 4 meest voorkomende meervoudig onderhandse aanbestedingen behandeld.

Vragen of studieadvies?

Bel (088) 33 00 700 tussen 8.00 en 17.30 uur of mail ons.

Liever persoonlijk opleidingsadvies? Stuur een e-mail voor een afspraak bij ons op kantoor.

Wij helpen je graag!