Nevi
0
Nevi Research Commissie

Jaarverslag NRC

Met trots bieden wij u ons tweede jaarverslag aan! De Nevi Research Commissie geeft met haar activiteiten inhoud aan de Nevi doelstelling; inkoop naar een hoger niveau brengen voor individu, organisaties en de samenleving. De NRC doet dat door actief relaties te ontwikkelen en te onderhouden met wetenschappers aan Nederlandse universiteiten, inkooponderwijs op academisch niveau te promoten en wetenschappelijk onderzoek financieel te ondersteunen.


In dit verslag lees je over het beleid, de activiteiten en de resultaten van de NRC. Bij het lezen van dit verslag past enige bescheidenheid. Dit omdat de activiteiten en resultaten vooral het resultaat zijn van de ambities, werkzaamheden en energie van de betrokken hoogleraren en onderzoekers, dan van de NRC zelf.

 

 

Met dit jaarverslag geeft de NRC inhoud aan haar voornemen jaarlijks verantwoording af te leggen aan het Nevi bestuur en de Ledenraad voor de besteding van de haar toevertrouwde gelden. Wij hopen dat de inhoud van dit verslag u een beeld geeft van onze ambities en werkzaamheden en van het enthousiasme waarmee wij zelf onze rol als NRC binnen Nevi vervullen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren