0
Netwerk en communities

Kring Noord-Nederland

Kring Noord-Nederland bestaat uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De kring organiseert jaarlijks allerlei events waaronder één keer per 2 jaar het Noord Nederlands Inkoopcongres (NNIC).   

De achterban van de kring komt vooral uit de industrie, publieke sector en gezondheids- en welzijnszorg. Het bestuur onderhoudt nauwe banden met het HBO-inkooponderwijs in de provincie. 

Contact