Nevi
0
Nieuws

Verstegen betaalt liever faire inkoopprijs dan schooltjes te bouwen

Nieuws 20 augustus 2016

Familiebedrijf Verstegen betaalt liever een faire prijs, dan een schooltje neer te zetten in de lage lonen landen waar de specerijen en kruiden worden ingekocht.

Familiebedrijf Verstegen betaalt liever een faire prijs, dan een schooltje neer te zetten in de lage lonen landen waar de specerijen en kruiden worden ingekocht. Dat is niet alleen rechtstreeks maatschappelijk verantwoord inkopen, maar zo wordt het bedrijf ook preferred buyer in een verkopersmarkt.


Maatschappelijk verantwoord inkopen
‘We praktiseren maatschappelijk verantwoord inkopen via de link met het product’, zegt inkoopmanager Sharlet Millard in een uitgebreid interview met Deal! Voor bepaalde specerijen betaalt Verstegen iets meer dan de marktprijs omdat dit direct bij de boeren terecht komt en leidt tot verbetering van de lokale situatie en het kwaliteitsaanbod. Millard: ‘Dat wil je omdat je ook in de toekomst hier nog wilt kunnen blijven sourcen. Je verlaagt zo dus je toeleveringsrisico.’ 


Toename direct sourcing
Direct sourcing heeft de voorkeur omdat Verstegen zo de supply base leert kennen en de supply base het bedrijf. Dat schept een band en dat is van belang voor zowel kwaliteit als leveringsbetrouwbaarheid. Millard verwacht dat direct sourcing verder zal toenemen: ‘Meer naar de bron is een antwoord op een maatschappelijke behoefte.’


Direct involvement
De inkoopmanager van Verstegen spreekt naar eigen zeggen liever van direct involvement: ‘Boeren moeten hun bedrijf zien over te dragen aan hun kinderen, terwijl die juist nu naar de stad trekken. Daarom wil Verstegen betrokken zijn bij de lokale gemeenschappen. Een betrouwbare afnemer zijn die een faire prijs betaalt en die men kent.’ Bron: Freek Andriesse, in Deal! van september.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren