Promotie Feng Fang DBMO-contracten

05 November 2019

Op vrijdag 8 november verdedigt Feng Fang, MSc, het proefschrift met de titel ‘When performance shortfall arises, contract or trust?’ Het promotieonderzoek richt zich op de uitbesteding van het ontwerp, de bouw, en het onderhoud van technische installaties in het domein van afvalwaterzuivering met prestatiegerichte DBMO-contracten. In het zogenoemde Purgatio-project, een coproductie van World Class Maintenance en Tilburg University, participeerden vier waterschappen die cases aanleverden waarin de werkelijke prestaties achterbleven bij de beoogde prestaties. 

Contract of relatie?

Fang analyseerde deze projecten met het oog op het contract en de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hij ontdekte in welke situaties je kunt terugvallen op het contract en in welke situaties het beter is om de aandacht te richten op de relatie. Zijn conclusie is dat een goede balans tussen de twee de uitkomst van het project bepaalt. Promotie: vrijdag 8 november om 10.00 uur, aula Tilburg University.