Nevi
0
Nieuws

Middelmatigheid heerst in RfP-proces

Nieuws 23 februari 2018

Gezamenlijk onderzoek levert verrassende resultaten tussen inkoop (aanbesteder/opdrachtgever) en verkoop (leverancier/ opdrachtnemer).

Er heerst tussen inkopers en leveranciers een klimaat van middelmatigheid voor wat betreft het RfP-proces. Offertes zijn onverminderd belangrijk voor inkopers. Ruim 2/3 van de respondenten – zowel bij de overheid als in de particuliere sector – geeft aan dat de offerte de belangrijkste factor is in het inkoop- en evaluatieproces. En geen van de ruim 500 respondenten is het hier “zeer mee oneens”. Dit maakt duidelijk dat het ’spel’ verder gaat dan alleen de offerte. Verrassend genoeg zijn de inkopers wèl tevreden over hun RfP’s/aanbestedingen. Maar volgens de leveranciers verschilt de kwaliteit van RfP’s/aanbestedingen heel sterk. RfP’s/aanbestedingen zijn vaak erg slordig, bevatten veel fouten en onzorgvuldigheden. Er wordt veel van elkaar gekopieerd (incl. omissies) en in veel aanbestedingen staat helemaal geen informatie over de klant. Helderheid en structuur ontbreken ook vaak. Vooral in de gunningscriteria zit veel verbeterpotentieel. 


Nieuwsgierig naar alle resultaten? Lees het beknopte rapportInspiratie nodig? In NEVI Kennislab staan uiteenlopende best practises en tools, hieronder enkele suggesties:


Eind 2017 hebben we samen met Strategic Proposals een vragenlijst uitgezet omdat we benieuwd waren naar de relatie tussen inkoop (aanbesteder/opdrachtgever) en verkoop (leverancier/ opdrachtnemer). De bereidheid om mee te werken was enorm. Inkopers én verkopers wilden graag kansen en bedreigingen over dit deel van het inkoopproces delen om zo gezamenlijk een verbeterslag te kunnen realiseren. Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren