Ketensamenwerking stokt bij de voordeur

23 April 2018

Externe ketensamenwerking is en blijft een uitdaging, zo blijkt uit recent onderzoek van Nyenrode. Op een schaal van 1-5 scoort Nederland qua supply chain-volwassenheid in 2017 een 2,8 (2,9 in 2015). Dit betekent dat bedrijven gemiddeld op de drempel staan van interne (level 2) naar externe ketensamenwerking (level 3).

Geen toename koplopers supply chain

Dat de score blijft steken, geeft aan dat externe samenwerking een grote stap is. Het goede nieuws is dat het aantal achterblijvers is gedaald. Dat betekent dat op niveau 2, interne afstemming, nog steeds vooruitgang wordt geboekt. Dat geldt echter niet voor de koplopers op supply chain-gebied: het aantal koplopers neemt niet toe, net zomin als de score die ze realiseren.

De verkeerde kant op met supply chain management

De quick wins zijn gerealiseerd en de volgende stap blijkt lastig. Tegelijkertijd trekt de markt aan en organisaties ervaren daarom weinig noodzaak tot verandering. Supply chain management dreigt te verworden tot een afdeling, in plaats van een strategische managementmethodiek, aldus de onderzoekers.