Nevi
0
Nieuws

Grootste productiegroei in 15 maanden – NEVI PMI® oktober 55.7

Nieuws 01 november 2016

De productie nam voor de tweeënveertigste maand op rij toe, deze maand in de grootste mate sinds juli vorig jaar.

Zoetermeer, 1 november 2016 – De NEVI PMI® van oktober kwam uit op 55.7, het hoogste cijfer in 15 maanden en de indicatie van een duidelijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden.


De productie nam voor de tweeënveertigste maand op rij toe, deze maand in de grootste mate sinds juli vorig jaar. Dit droeg bij aan een tweede stijging op rij van de voorraad eindproducten. Deze stijging was bescheiden, maar wel groter dan vorige maand. Het aantal nieuwe orders steeg aanzienlijk en deze stijging was de grootste in vijftien maanden. Het merendeel van de groei kwam van Nederlandse orders. Ook de export orders namen behoorlijk toe, maar wel in de kleinste mate in vier maanden. Om aan de grotere vraag te kunnen voldoen, nam de werkgelegenheid toe. Deze stijging was de grootste sinds april 2011. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam voor de derde maand op rij af. De levertijden namen voor de veertigste achtereenvolgende maand toe, deze maand in de grootste mate sinds juli 2015. De toegenomen vraag en positieve verkoopvooruitzichten zorgden voor een toename van de inkoopactiviteiten: de grootste groei sinds juli vorig jaar. De voorraad ingekochte materialen steeg. De inkoopprijzen namen voor de tweede maand op rij toe en de verkoopprijsinflatie was de hoogste in twaalf maanden.


Drie deelindices uitgelicht:


Productie index
De productiebedrijven in Nederland verhoogden in oktober hun productieomvang. Dit is een tendens die al zichtbaar is sinds mei 2013. De verhoging was bovendien de grootste in vijftien maanden. De panelleden die melding maakten van een hogere productieomvang, schreven dit in sommige gevallen toe aan de toegenomen verkoop.


Werkgelegenheid index
De Nederlandse productiebedrijven breidden in oktober opnieuw hun personeelsbestanden uit. Dit was de twintigste maand op rij dat er sprake was van een toename van de werkgelegenheid. De stijging van het aantal banen was bovendien fors en de grootste sinds april 2011. Sommige respondenten schreven de groei toe aan de positieve vooruitzichten voor de verkoop. 


Inkoopprijs index
De gemiddelde inkoopkosten waarmee de Nederlandse producenten te maken hadden, stegen in oktober voor de tweede achtereenvolgende maand. De kosteninflatie was bovendien fors en de grootste sinds juli 2015. De panelleden noemden de hogere olieprijs regelmatig als de belangrijkste reden hiervoor.Lees ook het redactioneel commentaar van hoogleraar Arjan van Weele


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren